Program Tomatkonferansen

TidProgramForedragsholder
Fra kl. 09.00 Registrering
09.30 Dagens konferansier Pål Mangor Kvammen
09.35 Åpning av konferansen Dagny Sunnanå Hausken, Varaordfører Stavanger Kommune
09.45 Hvordan skal vi sikre at Stavanger regionen sitter i førersetet i utviklingen av Tomatnæringen i Norge? Anne Woie, Næringssjef Stavanger Kommune
10.00 Klima- og miljøteknologi Martin Knoop, Energirådgiver Norsk Gartnerforbund
10.30 Pause
10.40 Stavanger kommune – grønn spydspiss med høye klima- og miljømål Jane Nilsen Aalhus, Miljøvernsjef Stavanger Kommune
10.55 Utnyttelse av biorest i produksjon av Jordbær og bringebær Olav Røysland, Biogassanlegget på Jæren
11.05 Vær innovativ, realiser dine idéer! Siv Emanuelsen, Future Materials – Katapult senter
11.15 Klimareduksjon i veksthusnæringen – forprosjekt ved Stavanger kommune Laura Hauch kaufmann, Landbruks- og havbrukskontoret i Stavanger Kommune
11.30 Pause
11.35 Hvordan kan innovasjon Norge bidra til å løfte Veksthusnæringen? Kari Holmefjord Vervik, Innovasjon Norge
11.50 Kari Holmefjord Vervik, Innovasjon Norge Tommy Høyland, Miljøgartneriet
12.15-12.55 LUNSJ
12.55 Innta plassene – og gled dere Pål Mangor Kvammen
13.10 Merkevaren Stavanger Ysteri – min reise Lise Brunborg, Grunder, Stavanger Ysteri
13.30 Coronatider i Dagligvarebransjen Inge Oliversen, Norgesgruppen
13.50 Pause
14.00 Fører Covid19 til økt etterspørsel av norskproduserte Tomater? Gerd Byermoen, Opplysningskontoret for frukt og grønt
14.10 Veksthusproduksjon i 2030 – 100% bærekraftig? Jarle Skjæveland, Greencap Solutions
14.25 Rekoring – Lokalmatens mulighet i direktesalg mellom produsent og forbruker Marianne Haga, Rekoringen
14.35 Produksjon av (to)mat i ei ny bioøkonomisk framtid Arnfinn Rosnes, Assisterende Fylkeslandbruksdirektør
14.55 Merkebygging – Tomater er Rogaland Fylkes fremste USP Nina Sundqvist, Matmerk
15.15 Pause
15.20-16.00 DEBATT: Med bakgrunn i Bioøkonomistrategien til Rogaland Fylkeskommune: 1. Skal grønnsaksproduksjonen i veksthus og på friland ha økt med 100%, og produksjonen skal være basert på fornybar energi innen 2030. 2. Samtidig skal Rogaland ha økt foredlingen med 50% innen 2030. Er målene som er satt ekstremt hårete, eller lar de seg realisere? Hva må til for å lykkes? Hvordan legge til rette for suksess? Leder for debatten – Jon Asgaut Flesjå, journalist i Øyposten og gartner Håvard Skavland, Rogagrønt og Skavland Gartneri Arnfinn Rosnes, Assisterende Fylkeslandbruksdirektør Anne Woie, Næringssjef Stavanger kommune Kari Holmefjord Vervik, Innovasjon Norge Martin Knoop, Norsk Gartnerforbund Nina Sundqvist, Matmerk