Program Tomatkonferansen

Kari Holmefjord Vervik
Martin Knoop
Fra kl. 09.00Registrering 
09.30Dagens konferansierPål Mangor Kvammen
09.35Åpning av konferansenDagny Sunnanå Hausken, Varaordfører Stavanger Kommune
09.45Hvordan skal vi sikre at Stavanger regionen sitter i førersetet i utviklingen av Tomatnæringen i Norge?Anne Woie, Næringssjef Stavanger Kommune
10.00Klima- og miljøteknologiMartin Knoop, Energirådgiver Norsk Gartnerforbund
10.30Pause
10.40Stavanger kommune – grønn spydspiss med høye klima- og miljømålJane Nilsen Aalhus, Miljøvernsjef Stavanger Kommune
10.55Utnyttelse av biorest i produksjon av Jordbær og bringebærOlav Røysland, Biogassanlegget på Jæren
11.05Vær innovativ, realiser dine idéer!Siv Emanuelsen, Future Materials – Katapult senter
11.15Klimareduksjon i veksthusnæringen – forprosjekt ved Stavanger kommuneLaura Hauch kaufmann, Landbruks- og havbrukskontoret i Stavanger Kommune
11.30Pause
11.35Hvordan kan innovasjon Norge bidra til å løfte Veksthusnæringen?Kari Holmefjord Vervik, Innovasjon Norge
11.50Biorådet for veksthusnæringen, og tanker framoverTommy Høyland, Miljøgartneriet
12.15 – 12.55LUNSJ
12.55Innta plassene – og gled derePål Mangor Kvammen
13.10Merkevaren Stavanger Ysteri – min reiseLise Brunborg, Grunder, Stavanger Ysteri
13.30Coronatider i DagligvarebransjenInge Oliversen, Norgesgruppen
13.50Pause
14.00Fører Covid19 til økt etterspørsel av norskproduserte Tomater?Gerd Byermoen, Opplysningskontoret for frukt og grønt
14.10Veksthusproduksjon i 2030 – 100% bærekraftig?Jarle Skjæveland, Greencap Solutions
14.25Rekoring – Lokalmatens mulighet i direktesalg mellom produsent og forbrukerMarianne Haga, Rekoringen
14.35Produksjon av (to)mat i ei ny bioøkonomisk framtidArnfinn Rosnes, Assisterende Fylkeslandbruksdirektør
14.55Merkebygging – Tomater er Rogaland Fylkes fremste USPNina Sundqvist, Matmerk
15.15Pause
15.20 – 16.00DEBATT: Med bakgrunn i Bioøkonomistrategien til Rogaland Fylkeskommune: 1. Skal grønnsaksproduksjonen i veksthus og på friland ha økt med 100%, og produksjonen skal være basert på fornybar energi innen 2030. 2. Samtidig skal Rogaland ha økt foredlingen med 50% innen 2030. Er målene som er satt ekstremt hårete, eller lar de seg realisere? Hva må til for å lykkes? Hvordan legge til rette for suksess?Leder for debatten – Jon Asgaut Flesjå, journalist i Øyposten og gartner
Håvard Skavland, Rogagrønt og Skavland Gartneri
Arnfinn Rosnes, Assisterende Fylkeslandbruksdirektør
Anne Woie, Næringssjef Stavanger kommune
Kari Holmefjord Vervik, Innovasjon Norge
Martin Knoop, Norsk Gartnerforbund
Nina Sundqvist, Matmerk
Dagny Sunnanaa Hausken
Anne Woie
Jane Nilsen Aalhus
Olav Røysland
Siv Emanuelsen
Tommy Høiland
Lise Brunborg
Inge Oliversen
Gerd Byermoen
Jarle Skjæveland
Marianne Haga
Nina Sundquist
Jon Asgaut Flesjaa
Pål Mangor Kvammen
Arnfinn Rosnes
Laura Hauch kaufmann
Håvard Skavland